DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHỰA
LIÊN HỆ


DNTN Nhựa Cẩm Nguyên

Địa chỉ: 726A Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 3839 5265

Fax: (84.8) 3835 5732

E-mail: camnguyendn@yahoo.com.vn