DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHỰA


photo 1 photo 2 photo 3 photo 4 photo 5 photo 6 photo 7 photo 8 photo 9 photo 10


Chuyên sản xuất các loại bao bì và sản phẩm nhựa
  • Bao bì bảo vệ thực vật

  • Bình đựng dầu nhớt

  • Bao bì mỹ phẩm

  • Bao bì dược phẩm

  • Nhựa gia dụng

  • Các loại chai và can nhựa...